توضیحات محصول

تمامی عناصر HTML را میتوان به صورت یک Box در نظر گرفت . برای ایجاد ساختار مناسب در طراحی یک وب سایت این Box ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت . مفهوم Box Model در CSS به بررسی خصوصیات و توانایی های این اجزاء (Box) می پردازد .

box-model-image

وقتی بحث padding و border مطرح می شود عرض المان تغییر پیدا می کند. با استفاده از خاصیت box-sizing مقادیر padding و margin و border هیچ تاثیری بر روی عرض و ارتفاع نخواهد داشت و در نحوه قرار گیری المان ها مشکلی به وجود نمی آید.

به طور مثال  وقتی به یک المان خاص مقادیر padding اعمال شود، دیگر این مقادیر به طول یا ارتفاع المان اضافه نمی شوند و این مقادیر مربوط به padding  بر روی فضای داخلی المان تاثیر می گدارند و طول یا ارتفاع تغییر نخواهد کرد.


برای دانلود روی عکس کلیک کنید    لینک دانلود

نظری بدهید